begeleiding laatste levensfase

Wat we nog hadden willen zeggen…

De laatste levensfase is een periode waarin veel belangrijke beslissingen genomen moeten worden. En dat in een tijd waarin het besef van naderend afscheid veel verdriet brengt. Dat geldt zeker voor uw naasten die enerzijds samen met u de laatste fase willen invullen zoals u dat wilt, maar anderzijds ook veelal wensen dat het einde nog niet nadert. Er is nog zoveel te vertellen, te vragen…

Is het geen fijn idee dat na het overlijden er bij iedereen het gevoel overheerst dat alles wat gezegd moest worden, is gezegd. Dat alles wat geregeld moet en gaan worden, besproken is op een manier waarmee iedereen kan instemmen?

Om dat te bereiken sta ik u graag bij in deze laatste fase: als betrokken buitenstaander heb ik de juiste kennis en ervaring om ook die vragen op tafel te leggen en beantwoord te krijgen waar u op dat moment (liever) niet aan denkt. Maar die heel belangrijk zijn. Ik gebruik daarvoor onder andere speciale kaarten om u daarbij te helpen.

Het bijstaan en begeleiden doe ik met name met gesprekken in uw vertrouwde omgeving en op passende tijdstippen. Of we net zo met elkaar ‘klikken’ als ik met de vrouw van Alfred, bepalen we samen in een kennismakingsgesprek dat kosteloos is en vrijblijvend. Bel mij op 06  223 60 851 voor een afspraak hiervoor.

 De laatste verzorging

Als echt het einde daar is, is het (in) samen(zijn) verzorgen van het lichaam een mooie manier om echt deze fase af te kunnen sluiten. Met mijn langdurige ervaring hierin begeleid ik u hier stap voor stap in. U houdt een warm en mooi gevoel aan deze afsluiting over.

Miriam van Breugel, levenseinde doula, afscheidsconsulente

Miriam van BreugelIk ben Miriam en mijn persoonlijke missie is om mensen die weten dat zij op (korte) termijn gaan sterven te begeleiden bij het op zo waardig mogelijk afscheid te nemen van dit leven. Daarbij ondersteun ik hen en hun naasten bij al die praktische zaken die vóór en na het overlijden geregeld moeten worden, rekening houdend met de emoties die hierbij komen kijken. Ik ben geen uitvaartondernemer maar zorg er met mijn begeleiding vóóraf en direct na het overlijden zodat er in uw hoofd ruimte ontstaat voor het afscheid op het moment dat zich dat aandient.

Ik ben een betrokken en invoelend persoon, kan goed luisteren zonder te oordelen en handel zoals ik zelf ook graag behandeld wil worden. Iedereen die mij inschakelt kan rekenen op mijn uitstekende kennis en kunde hierin, jarenlang opgedaan in de uitvaartbranche én door gerichte opleidingen.

Ervaringsverhalen (met toestemming hier geplaatst)

Alfred, maart 2021 – overlijden van zijn vrouw

‘toen mijn vrouw plotseling een paar herseninfarcten kreeg, veranderde er veel in mijn leven als echtgenoot. Ik kwam automatisch in de rol van mantelzorger terecht. en die ‘rol’ werd steeds uitgebreider en zwaarder. We werden geconfronteerd met allerlei beperkingen en ik besefte dat we steun moesten zoeken op diverse terreinen.  We realiseerden ons dat dit ook haar laatste levensfase zou kunnen zijn. Al waren we niet gericht op afscheid nemen en hoopten we op herstel. Toch spelen die gedachten door je hoofd. We kwamen in contact met Miriam en hebben haar uitgenodigd voor een kennismaking. De spontane klik die er was tussen haar en mijn vrouw was de basis voor een liefdevolle relatie met wederzijds vertrouwen. Mijn vrouw beschouwde Miriam na enige tijd als een tweede dochter. Helaas kreeg mijn vrouw een derde herseninfarct en belandde in een revalidatiecentrum waar ze weer hard werkte aan haar herstel. Het noodlot sloeg echter toe, na twee maanden overleed ze plotseling. Miriam heeft toen adequaat gereageerd en samen met de uitvaartondernemer geregeld dat ze thuis kon worden opgebaard. Hier heeft ze, samen met mijn dochter, mijn vrouw verzorgd zodat ze er mooie bij lag in haar eigen vertrouwde omgeving.’

Marion, mei 2021 – 0verlijden van haar vader

‘Wat waren we blij toen de uitvaartondernemer het liet afweten en Miriam meteen voor ons klaar stond. Binnen een kwartier kwam zij helpen met de verzorging van mijn vader en het regelen van een andere uitvaartondernemer. Miriam is professioneel en erg betrokken en zorgt ervoor dat je niet het gevoel hebt dat een vreemde aan het helpen is. Dat is erg fijn. We hebben het nu ook eenmaal kunnen doen zoals we het ook bedacht hadden. Afscheid nemen kan je maar één keer doen. En dan moet je het ook meteen goed kunnen doen. Hiervoor heeft Miriam gezorgd door een fijne begeleiding en verzorging.’

Beschikbaarheid

Ik ben voor ondersteuning in de laatste levensfase beschikbaar:
Maandag van 09:00 tot 16:00
Dinsdag van 19:00 tot 21:00
Woensdag van 09:00 tot 12:00

In de overige avonduren op afspraak tussen 19:00 en 21:00. U maakt het eenvoudigste een afspraak door mij even te bellen op 06 223 60 851.

NB: In geval van overlijden ben ik 24/7 beschikbaar.

Tarieven:

Zoals aangegeven is het kennismakingsgesprek kosteloos . Mijn werkgebied is grofweg zo’n 40 kilometer rondom Boxtel, mijn woonplaats.

Voor gesprekken rondom vragen en antwoorden in de laatste levensfase reken ik € 65 per uur. Daarbij reken ik als ik verder moet rijden dan 10 km een bedrag van € 0,35 ct per kilometer. Komt het aantal kilometers uit boven de 20 kilometer bepaal ik vooraf met u een reistijdvergoeding.

Voor de verzorging, opbaring thuis en dagelijkse controle reken ik een vast bedrag van € 275.

Na het eerste kennismakingsgesprek krijgt u van mij een heldere offerte zodat u weet waar u aan toe bent.

Vergoeding door de verzekering
Ik heb geen contract met verzekeraars en dus wordt mijn dienstverlening ook niet door hen vergoed. Ik wil namelijk samen met u in volledige vrijheid kunnen besluiten hoe we inhoud geven aan mijn begeleiding en ondersteuning.